facebook twitter

Disclaimer - productfotograaf

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van http://www.productfotograaf-webshopfotograaf-packshotfotograaf.nl of de auteur van deze website. Alle prijzen zijn inclusief  BTW en onder voorbehoud. Deze kunnen ten alle tijden worden aangepast. Op tekst- en prijsfouten in deze webste kan geen enkele aanspraak worden gemaakt. Uiteraard zijn de afgesproken voorwaarden met de klant en overeengekomen prijs bij tekenen van de overeenkomst bindend voor beide partijen.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. http://www.productfotograaf-webshopfotograaf-packshotfotograaf.nl en de auteur van deze website is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

© http://www.productfotograaf-webshopfotograaf-packshotfotograaf.nl en de auteur van deze website.